Aankondiging Ledenvergadering

Aankondiging Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarvergadering van SV Bedum op vrijdag 15 november a.s.. De vergadering wordt gehouden in de kantine op ons complex. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Concept agenda ledenvergadering SV Bedum:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering (23-11-2018)
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel jaarverslag
  • Winst en verliesrekening 2018-2019
  • Balans per 30 juni 2019
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Vaststelling contributies
 9. Vaststelling begroting 2019-2020
 10. Verkiezing Bestuur (Martin Broekmans en Vincent Geerling zijn aftredend)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met  vriendelijke groet,

Het bestuur.

Geplaatst op: 08-11-2019 17:30
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten