Bericht aan alle leden

Bericht aan alle leden

Beste leden, vrijwilligers, trainers, coaches en leiders,

Inmiddels leven we al meer dan 5 weken in bizarre omstandigheden waarbij de gezondheid van elkaar het allerbelangrijkste is. Uiteraard is gezondheid altijd het allerbelangrijkste, maar nu vraagt dat extra aandacht omdat het door de overheid opgedragen en geadviseerde gedrag nogal van invloed kan zijn op zowel de gezondheid van jezelf als op die van anderen. Na een periode van 5 weken zal het opgedragen en geadviseerde gedrag bij een ieder goed tussen de oren zitten en wellicht al enigszins geautomatiseerd zijn geworden. Wennen zal het niet zo snel, maar blijf volhouden is het devies van de overheid. Uiteraard sluiten wij ons als vereniging daar bij aan en om die reden is het sportpark al sinds 12 maart op slot. Het ziet er helaas niet naar uit dat deze situatie de komende weken gaat veranderen.

Vanuit de jeugdcommissie zijn mooie initiatieven ontwikkeld die meehelpen om de jeugdleden in de thuissituatie bezig te houden en om een beetje in vorm te blijven. Inmiddels heeft de KNVB laten weten dat de competities in het amateurvoetbal niet meer uitgespeeld gaan worden. Dat betekend dat het seizoen 2019/2020 noodgedwongen vroegtijdig tot een einde is gekomen. De financiële consequenties daarvan worden momenteel in kaart gebracht. Aangezien het laatste kwartaal van het seizoen de meeste (kantine)inkomsten genereert vanwege hogere bezoekersaantallen (mooier weer), toernooien en bedrijvenvoetbal zal het duidelijk zijn dat deze hele situatie een impact zal hebben op de financiën van de club. En naar verwachting zullen de effecten van deze gezondheidscrises, ook als de omstandigheden weer wat zijn genormaliseerd, nog enige tijd impact blijven hebben op de financiën. Deze crisis raakt immers iedereen.   

Achter de schermen wordt alweer gekeken naar het nieuwe seizoen en de eerste organisatorische voorbereidingen vinden alweer plaats. Dit alles om de vereniging in de startblokken te hebben zodra we weer van start mogen gaan met trainingen en andere activiteiten. Het in de startblokken houden van de vereniging en het in financiële zin overeind houden van de vereniging is een aangelegenheid van alle leden. In het verlengde daarvan zal de inning van de contributie, ondanks dat er geen activiteiten plaatsvinden, niet worden opgeschort. Naast het feit dat opschorten op een Algemene Ledenvergadering behandeld zou moeten worden (in de huidige situatie is dat lastig te organiseren), zou het niet innen van de contributie grote gevolgen hebben voor de vereniging. Vandaar een (moreel) appel aan alle leden om de contributie te blijven voldoen. Dit sluit aan op hetgeen hieromtrent wordt uitgedragen door onze regering en door diverse koepelorganisaties zoals de KNVB en NOC*NSF, maar ook op de handelwijze van vele andere (voetbal)verenigingen. Uiteraard is er oog voor leden die al zodanig door de crises zijn geraakt dat betaling van de contributie een issue is geworden. In dat geval kan contact worden opgenomen met onze secretaris Jelle Prins (secretaris@svbedum.nl).

Vanuit de financiële commissie wordt waar mogelijk een beroep gedaan op de verschillende regelingen die er zijn. Verder wordt de berichtgeving over (nood)fondsen vanuit de overheid en de KNVB nauwlettend gevolgd en wordt er gekeken naar mogelijkheden om kosten te beperken. Mede omdat alle activiteiten zo goed als stilliggen en er geen goed gevuld clubblad is te maken is daarom ook besloten voorlopig geen Langs de Lijn uit te brengen. Aan de (verminderde) exposure van onze sponsoren zal op een andere wijze aandacht worden gegeven.

Ik hoop dat iedereen er een beetje in slaagt om zonder activiteiten op ons sportpark de dagen en weken door te komen. Mijn advies is om veel aandacht te geven aan gezin, familie en/of alles in en om het huis. Het is sowieso goed om in deze rare tijden elkaar een beetje in de gaten te houden. Bovendien is het voordeel van mijn advies dat zodra we weer los kunnen gaan, er op dat vlak geen sprake meer is van “achterstallig onderhoud” en daarmee geen excuses om even niet mee te doen. Hoe dan ook, blijf alert en verstandig omgaan met de maatregelen.

Namens het bestuur, Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

Geplaatst op: 17-04-2020 09:11
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten