Contributie in corona tijd

Contributie in corona tijd

Als bestuur hebben wij een vraag ontvangen of de vereniging in coronatijd wel contributie moet innen. Omdat deze vraag wellicht bij meer leden speelt, willen we daarover wat duidelijkheid scheppen. 

Het belangrijkste kenmerk van een vereniging is het betalen van contributie. Dat is ook een hele belangrijke pijler waar de vereniging van kan bestaan. De vereniging zijn wij samen en samen dragen wij de kosten om de club in stand te houden en investeringen te doen voor het voortbestaan van de vereniging.

De kosten gaan ook nu gewoon door. Er zijn kleine besparingen doordat alles zo goed als stil ligt, denk aan de energiekosten maar die wegen niet op tegen de inkomsten die wij nu moeten missen. Onze kantine is weer voor langere tijd gesloten. Samen met de inkomsten uit de contributie is dat een van de belangrijkste inkomstenbronnen. De andere pijler is sponsoring. Wij zijn onze sponsoren dankbaar dat ook die inzien dat we hun steun nu extra hard nodig hebben. Wel realiseren wij ons dat veel ondernemers het zelf ook moeilijk hebben. Desondanks ervaren wij onvoorwaardelijke steun van de sponsors en dat sterkt ons in deze coronatijd. Onze hoofdsponsor heeft zelfs in deze moeilijke tijd het contract met ons weer met 4 jaar verlengt!

Hoewel de vraag enigszins begrijpelijk is zouden wij als bestuur zeer onverantwoord en ook niet zonder gevolgen handelen als we de contributie niet of gedeeltelijk zouden innen. Op dit moment houden we ons hoofd boven water mede door steun van de overheid. We kunnen en mogen niet van de samenleving verwachten dat die verenigingen financieel steunen terwijl wij zelf stoppen met de verplichte periodieke bijdrage voor lidmaatschap. Bovendien is er ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken een wettelijk verplichting tot het betalen van contributie voor de duur van één jaar. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Dit lees je ook terug in het huishoudelijk reglement. 

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is, denk aan bijvoorbeeld een sportschool. Het bestuur heeft unaniem vastgesteld dat er geen mutaties inzake de betaalverplichting en hoogte van de contributie zal plaatsvinden en rekent op begrip van alle leden. Laten we ons samen sterk blijven maken voor SV Bedum.

Het bestuur

 

Geplaatst op: 04-02-2021 13:51
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten