Corona Update 4

Corona Update 4

Update coronamaatregelen SV Bedum voor zaterdag 27 november

Voor zaterdag 27 november brengen we het volgende onder de aandacht.

  • Toeschouwers zijn niet welkom.
  • Alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn zoals spelers, trainers. coaches, staf, vrijwilligers, officials en ouders die rijden mogen langs de lijn plaatsnemen.
  • De kantine is morgen vanaf 08.00 uur open. Sluiting vindt plaats aan het einde van de middag.  
  • Voor de kantine gelden vaste zitplaatsen en dat geeft een beperking voor het aantal personen dat in de kantine kan plaatsnemen.
  • Spelers, ouders die rijden, trainers, staf, coaches en vrijwilligers/officials kunnen voor de wedstrijd en tijdens de rust terecht in de kantine.

Om het risico op besmettingen klein te houden is het wenselijk de drukte in de kantine beheersbaar en beperkt te laten zijn. In verband daarmee geldt het volgende:

Teams van buiten:

Het is helaas niet mogelijk om na de wedstrijd gebruik te maken van onze kantine.

Eigen teams:

Eigen teams worden verzocht om het gebruik van de kantine na de wedstrijd te beperken. Wij begrijpen dat een nazit gezellig is, maar het nadrukkelijke verzoek is om de nazit kort te houden en niet te gebruiken om vanuit de kantine andere wedstrijden te gaan bekijken. Eigen teams die uit spelen worden verzocht om na terugkomst op het sportpark direct naar huis te gaan en geen gebruik te maken van de kantine.

 

Andere bezoekers:

De kantine is niet toegankelijk voor andere bezoekers.

Algemeen:

Voor zowel de kantine als de rest van onze accommodatie blijft het volgende van kracht:

- Iedereen vanaf 18 jaar die ons gebouw betreedt (ook doordeweeks) wordt geacht een geldige QR-code (coronatoegangsbewijs, CTB) te hebben. Met borden en posters zal een ieder die naar binnen wil daarop gewezen worden.
- Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers.
- De uitzondering geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden.
- Voor de zaterdag is er een professionele beveiliger ingehuurd. De beveiliger staat bij de ingang van de kantine (centrale hal/entree). Bij het betreden van de kantine zal de beveiliger controleren op leeftijd (tot 18 jaar geen CTB nodig) of op het hebben van een CTB. Om te voorkomen dat de check telkens gedaan moet worden, zal er worden gewerkt met polsbandjes.
- Vanaf het veld zal het terras en daarmee ook de kantine niet meer toegankelijk zijn. Het blijft wel mogelijk om vanuit de kantine van het terras gebruik te maken.

Daarnaast is het dringende advies vanuit de club om tijdens de reis naar uitwedstrijden mondkapjes te dragen in de auto’s vanaf 13 jaar. Voor bus, touringcar en trein is een mondkapje voor passagiers vanaf 13 jaar reeds verplicht.

Wellicht ten overvloede, maar nog even de basisregels op een rij:

· Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
· Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
· 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
· Schud geen handen.
· Was vaak en goed je handen.
· Hoest en nies in je elleboog.

Impact nieuwe maatregelen

Vooralsnog is duidelijk geworden dat er vanaf zondag 28 november na 17.00 uur niet meer gesport mag worden op binnen- en buitensportlocaties. Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is wel toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief trainer) en op 1,5 meter afstand. Wat de exacte gevolgen zullen zijn voor trainingen en wedstrijden kunnen we nog niet overzien. De ervaring leert dat het NOC*NSF en de KNVB vaak met verdere uitwerkingen komen. Zo is al bekend dat de KNVB de Tweede Kamer vraagt om trainen na 17.00 uur te bespreken. Het is verstandig de ontwikkelingen daaromtrent af te wachten. Zodra daarover meer duidelijk is zullen we dat laten weten.

Laten we het samen doen, samen zijn we SV Bedum.

Het bestuur en coronateam van SV Bedum

Geplaatst op: 26-11-2021 21:07
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten