Definitieve agenda Algemene Ledenvergadering

Definitieve agenda Algemene Ledenvergadering

Hierbij de definitieve agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex en start om 20.00 uur.

Agenda jaarvergadering SV Bedum:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
  • Ontwikkelingen rondom de nieuwe accommodatie
 4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergaderingen dd 25-03-2022 en 19-04-2022
 5. Financieel verslag
  • Winst en verliesrekening
  • Balans
 6. Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid
 7. Vaststelling begroting seizoen 2022-2023
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. Verkiezing Bestuur
  • Aftredend: Jan-Jurjen Tmmer  -> herkiesbaar

Tegenkandidaten dienen voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur aangemeld te worden

 1. Rondvraag (vragen graag vooraf indienen)
 2. Jubilarissen
 3. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Geplaatst op: 14-11-2022 09:41
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten