Informatie over de ALV

Informatie over de ALV

Bericht over de Algemene LedenVergadering

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging dient er binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden te worden. Voor onze vereniging loopt het boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni. Dat betekend dat er voor 31 december 2020 een ledenvergadering gehouden zou moeten worden.

Vanwege de gedeeltelijke lockdown en de afgekondigde tijdelijke verzwaring is het niet mogelijke om voor het aantal leden dat de afgelopen jaren gemiddeld de algemene ledenvergadering bezocht een fysieke vergadering te organiseren. De Corona-spoedwet geeft de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering tot 4 maanden uit te stellen. Aangezien de lopende besluitvorming van de vereniging niet in de problemen komt en het de voorkeur geniet om de algemene ledenvergadering fysiek te houden heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen tot uiterlijk vrijdag 30 april 2021. Afhankelijk van de situatie kan worden besloten om de algemene ledenvergadering eerder te houden. De leden zullen daar dan tijdig, in ieder geval 14 dagen van te voren, over geïnformeerd worden. In het geval het vooruitzicht wordt dat er binnen de 4 maanden geen fysieke vergadering gehouden kan worden, zal alsnog worden overwogen tot het houden van de algemene ledenvergadering binnen een online-omgeving.

Namens het bestuur, Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

 

Geplaatst op: 05-11-2020 12:09
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten