Ledenvergadering

Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit de ALV van SV Bedum op vrijdag 30 april 2021 bij te wonen. De vergadering wordt in verband met de COVID-19 beperkingen online gehouden. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Wilt u deze vergadering volgen, dan dient u zich aan te melden bij de secretaris op het emailadres secretaris@svbedum.nl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u de vergadering kunt volgen.

De vergadering zal anders van opzet zijn dan u met een ‘normale’ vergadering gewend bent. Zo zal onder andere het jaarverslag van het bestuur komen te vervallen.

Concept agenda jaarvergadering SV Bedum:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 24-11-2019
 5. Financieel verslag
  • Winst en verliesrekening
  • Balans
 6. Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid
 7. Vaststelling contributies
 8. Vaststelling begroting 2021 (fictief), situatie na 2 seizoenen met C-maatregelen
 9. Verkiezing Bestuur: Martine Berends           nieuw, beoogd penningmeester
 10. Rondvraag (vragen graag vooraf indienen)
 11. Jubilarissen
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

 

 

 

Geplaatst op: 12-04-2021 12:18
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten