Ontwikkelingen rondom MFA

Ontwikkelingen rondom MFA

Ontwikkelingen en de campagne rondom de MFA
 
Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat het college van gemeente Het Hogeland wederom heeft laten weten te willen stoppen met de ontwikkeling van een Multi Functionele Accommodatie in Bedum. In de raadsvergadering van woensdag 31 maart 2021 zal dit besluit van het college ter voorbereiding op de (besluitvormende) raadsvergadering van 14 april 2021 worden besproken. Er staat voor SV Bedum en voor alle inwoners van Bedum de komende dagen dus veel op het spel. Het plan MFA omvat namelijk meer dan alleen een gebouw met SV Bedum als hoofdgebruiker. Het plan voorziet in het oplossen van alle voor SV Bedum nijpende kwesties zoals gebrek aan veldcapaciteit, gebrek aan parkeerruimte en een onveilige verkeerssituatie. De MFA betreft een integraal plan met veel mogelijkheden voor zowel SV Bedum als voor het hele dorp, waar aspecten van sport en maatschappelijke/sociale activiteiten op een prachtige wijze samenkomen. Dit alles gaat verloren als het besluit van het college door de raad wordt overgenomen. Wat dan resteert is een “kaal” plan met als hoofdzaak vervanging van de kleedkamers. Vervanging van de kleedkamers is zeker nodig, daarover geen misverstand, maar zoals aangegeven blijven er dan nijpende kwesties onopgelost.
 
Samen met Stichting Ontwikkeling MFA willen wij ons eerlijke en met feiten ondersteund verhaal over de MFA zoveel als mogelijk de komende dagen voor het voetlicht brengen. We staan als het ware in een soort van campagnemodus, samen strijden voor een goede zaak. Er zullen raamposters huis aan huis door het dorp worden verspreid en er zullen spandoeken worden opgehangen. Op de raamposters en de spandoeken met de slogan “Bedum verdient beter!” staat de aankondiging over (wederom) een livestream op dinsdag 13 april over de MFA. Meer informatie daarover volgt nog. Ook de social media kanalen zullen worden gebruikt. Inmiddels is er vanuit het bestuur formeel gereageerd naar het college en de raad. Daarbij zijn het college en de raad in het bezit gesteld van een memo van een door ons ingeschakelde onafhankelijke deskundige. Uit deze memo blijkt dat het “kale” plan voor de positie van SV Bedum, ook in financiële zin, er niet rooskleurig uitziet. Alle reden om achter de MFA te blijven staan. Doen jullie mee!!!  

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Jan-Jurjen Timmer (voorzitter SV Bedum)

Geplaatst op: 27-03-2021 12:19
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten