Starten met het nieuwe seizoen in coronatijd!

Starten met het nieuwe seizoen in coronatijd!

Beste leden,

Ik hoop dat iedereen ondanks de landelijke en internationale beperkingen een prima en ontspannen vakantie heeft gehad. De vakanties zijn inmiddels voorbij en ook op ons sportpark beginnen de activiteiten toe te nemen. De meeste teams zijn alweer met de trainingen begonnen en de eerste oefenwedstrijden zijn gespeeld. De komende weken zal worden begonnen met de bekerwedstrijden en daarna de gaat de competitie van start. Zo op het oog lijkt dit op een normaal begin van het seizoen, maar de werkelijkheid is helaas een andere. We mogen gelukkig weer trainen, voetballen en als toeschouwer kijken, maar we kunnen dat alleen maar blijven doen door ons collectief aan alle coronaprotocollen te houden. Niet alleen thuis en op het werk, maar juist ook op ons sportpark en op de sportparken van andere verenigingen.

De afgelopen weken is er op het sportpark veel werk verzet en er is veel vergaderd om het trainen en het spelen van wedstrijden zo goed als mogelijk binnen de coronaprotocollen te kunnen faciliteren. Op dat punt heeft de vereniging gedaan wat het moest doen. Met klem wil ik benadrukken dat het nu aan jullie als spelers, trainers, staf, ouders, vrijwilligers en bezoekers is om je te gedragen volgens de coronaprotocollen. Ik doe een moreel appèl op ieders eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur, het kantinepersoneel en onze goedwillende vrijwilligers willen niet graag in een positie worden gebracht waarbij de coronamaatregelen niet zijn te handhaven. In dat geval komen wij als bestuur mogelijk (gedwongen) voor keuzes te staan die wij liever niet maken. Het lijkt mij ook dat niemand het risico wil lopen om bij overtredingen direct beboet te worden door het bevoegd gezag of indirect in het geval de vereniging besluit een opgelegde boete door te belasten aan overtreders die willens en wetens zich niet hebben gehouden aan de maatregelen op het sportpark.

Het klinkt misschien allemaal wat streng, en dat is het ook, maar wees toch vooral welkom op het sportpark. Wij gaan er vanuit dat de teams bekend zijn met de protocollen van de KNVB (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen), met in het bijzonder het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF, waarbij de  richtlijnen van het RIVM altijd leidend zijn. Specifiek brengen wij de volgende punten onder de aandacht:

Accommodatie

 • De hoofdingang blijft de hoofdingang. Voor het toegangshek zal met afzettingen een veilige verkeerszone worden gecreëerd.
 • De routing blijft dat spelers vanuit de hoofdingang naar de kleedkamers kunnen en bezoekers/toeschouwers via de kantine/het terras naar het veld.
 • De routing blijft dat vanuit de kantine sprake is van 1 richtingsverkeer naar het terras en de velden. Voor het weer betreden van de kantine of voor het verlaten van het park (uitgang bij het rookhok) geldt de routing via de onderdoorgang.
 • Het kassahok komt buiten het hek naast de toegang te staan en biedt onderdak voor de bestuurskamerdienst.
 • Gastteams worden daar ontvangen en voorzien van de benodigde informatie.
 • De staf van de gastteams krijgen door de bestuurskamerdienst munten uitgereikt om in de kantine een kop koffie te halen.
 • De bestuurskamer is gesloten en alleen beschikbaar voor scheidsrechters.
 • Ben je op wedstrijddagen als bezoeker op het park, dan is er gelegenheid om je bij de ingang te registeren.
 • Om het hoofdveld zijn stippen op de bestrating aangebracht als markering voor de toeschouwers. Houdt afstand door alleen op een stip te gaan staan!
 • De (picknick) tafels in de kantine en op het terras mogen niet verplaatst worden. Er mogen geen stoelen worden bijgeplaatst. Voor de picknicktafels geldt 4 personen per tafel.

Trainingen en thuiswedstrijden

 • Geadviseerd wordt om zowel bij trainingen als bij (uit)wedstrijden zoveel als mogelijk omgekleed te komen en om na de wedstrijd thuis te gaan douchen.
 • Graag zo kort mogelijk van te voren arriveren en ook na afloop van de wedstrijd niet langer dan nodig is op het sportpark aanwezig zijn.
 • Waardevolle spullen kunnen niet ter bewaring worden afgegeven.
 • Elk team krijgt 1 kleedkamer toegewezen, waarbij het advies wordt gegeven om het gebruik van de kleedkamer zoveel als mogelijk te beperken. De staf/trainer dienen toe te zien op gefaseerd gebruik in verband met voldoende ruimte vanwege de 1,5 m (13 jaar en ouder).
 • Volg de looproutes in de gebouwen en op het park.
 • Trainers en staf houdt afstand tot de spelers en tot elkaar, dat geldt ook onderling voor spelers van 13 jaar en ouder.
 • Ook voor wedstrijdbesprekingen geldt voor 13 jaar en ouder de 1,5 meter. Als dat in de kleedkamer niet haalbaar is, dan de wedstrijdbespreking op het veld houden.
 • Bij 13 jaar en ouder geldt de 1,5 meter ook op de reservebank. Bij gebrek aan ruimte mogen er stoelen geplaatst worden in de richting van de cornervlag.
 • Een line-up is niet toegestaan.
 • Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen is verboden.

Uitwedstrijden

 • Bij uitwedstrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer of bussen (verspreiden over de bus) is het voor 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen.
 • Om drukte bij de ingang van het sportgebouw te voorkomen wordt verzocht om te vertrekken vanaf de parkeerplaats bij het zwembad.
 • Neem de maatregelen op het sportpark waar je te gast bent in acht.

Wij beseffen ons dat het een behoorlijke lijst van maatregelen is en dat het ook beperkingen met zich meebrengt. Wij vragen ieders begrip daarvoor en willen nogmaals benadrukken dat dit echt nodig is om te kunnen blijven trainen en spelen. Mocht de aandacht een keer verslappen en wordt je daarop aangesproken, ook dan graag begrip en acceptatie.   

Wij wensen alle spelers en teams de komende periode een goede voorbereiding op de competitie.

Namens het bestuur, Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

Geplaatst op: 23-08-2020 15:57
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten