TELEURSTELLEND NIEUWS OVER DE MFA

TELEURSTELLEND NIEUWS OVER DE MFA

TELEURSTELLEND NIEUWS OVER DE MFA

19 maart 2020

Samen met Stichting ontwikkeling MFA zijn wij verbijsterd over het besluit van het college van Het Hogeland om af te zien van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Bedum. Op 9 december jongstleden nam de Gemeenteraad van het Hogeland unaniem de motie ‘Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in Bedum een kans’ aan. Uit de geest van motie sprak vooral de opdracht aan het college om na te gaan wat er nodig is om de MFA te laten slagen. Sinds eind december waren partijen weer met elkaar in gesprek om uitvoering aan de motie te geven. Onder leiding van een onafhankelijk deskundige is gewerkt aan een rapport om de risico’s en mogelijkheden in kaart te brengen. Daarbij hebben zowel de stichting als SV Bedum constructief meegedacht en waar mogelijk water bij de wijn gedaan. In een tussenrapportage is op hoofdlijnen uitgewerkt dat met een gemeentelijke investering van 2,6 miljoen het mogelijk is om een MFA te kunnen realiseren. Gistermiddag kregen de initiatiefnemers van Wethouder Theo de Vries in een kort statement te horen dat het college niet in een MFA in Bedum wil investeren. Wel wil het college investeren in het vernieuwen van de kleedkamers en hiervoor het benodigde bedrag in de voorjaarsnota opnemen. Volgens de tussenrapportage is hier 1,9 miljoen euro mee gemoeid. Dit is exclusief tijdelijk huisvesting en sloopkosten waarvoor het college zelf rekent op circa € 350.000,00 aan extra kosten.

Het moge duidelijk zijn dat dit zowel voor SV Bedum als voor de stichting wederom als een donderslag bij heldere hemel komt. Er is hard gewerkt en er ligt een mooie tussenrapportage waarmee het college prima uitvoering had kunnen geven aan de motie van 9 december. Wij zijn enorm teleurgesteld in het college. Als het college haar zin krijgt gaat er uitsluitend geïnvesteerd worden in nieuwe kleedkamers. Volgens het rapport is daarmee een bedrag gemoeid van € 1.912.581 (exclusief tijdelijke huisvesting). Het college heeft laten weten dat het duidelijk is dat het reeds in de begroting opgenomen budget van 1,5 miljoen ontoereikend is en dat er een aanvullend krediet verstrekt zou moeten worden. Blijkbaar begrijpt het college niet dat met een investering in uitsluitend nieuwe kleedkamers op de huidige locatie een extra bedrag van circa € 250.000 nodig is voor tijdelijke huisvesting en € 100.000 aan sloopkosten.

Verder is het zo dat SV Bedum zeer dringend behoefte heeft aan minimaal 1 extra kunstgrasveld. Hierover is door het college niets meegedeeld en dat geldt ook voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. Met alleen nieuwe kleedkamers tegen de bestaande kantine is SV Bedum dus niet geholpen. Het is verder volstrekt ondoordacht dat door het besluit van het college de gemeenschap van Bedum en SV Bedum een bedrag van € 850.000,00 aan subsidie en fondsen mislopen. Tel daar het bedrag van de tijdelijke huisvesting en sloopkosten bij op en dan komt het besef dat er circa 1,2 miljoen door het spreekwoordelijke “putje” wegvloeit. Dit nog los van het feit dat de gemeenschap ook een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen, die kon oplopen tot boven de € 1.500.000, misloopt. Het bedrag dat voor het laten slagen van het project MFA nodig is (€ 2.564.929) komt zodanig in de buurt van het bedrag dat sowieso als investering voor nieuwe kleedkamers nodig is, dat financiën geen argument kunnen zijn. Helemaal als de investering van € 650.000 in infrastructuur (zit in de € 2.564.929) gefaseerd of later uitgevoerd zou

worden. Kortom, de extra investering die het laten slagen van het project MFA vraagt kan volgens ons geen argument zijn om het totale project de prullenbak in te gooien. Een project waar de hele samenleving van Bedum en omstreken wat aan heeft. Op deze manier voelen wij ons als grootste sportvereniging in Bedum en als Bedumers niet serieus genomen en ernstig tekort gedaan. Wij hopen van ganser harte dat de gemeenteraad deze dwaling van het college inziet en tot andere inzichten komt.

Inmiddels hebben zowel SV Bedum als de stichting de onderbouwende stukken van het college ontvangen. Wij zullen deze stukken bestuderen en ons de komende dagen gaan beraden over eventuele acties richting de gemeentelijke politiek. Een en ander in aanloop naar de raadsvergadering van 14 april waarin de gemeenteraad het voorstel van het college gaat behandelen. Wij blijven benadrukken dat het om meer gaat dan alleen het vervangen van de kleedkamers. Er staat voor SV Bedum en Bedum veel meer op het spel! Klaarblijkelijk wil dat besef op een of andere manier niet doordringen tot de gemeente en het college.

Namens het bestuur,

Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

Geplaatst op: 19-03-2021 15:42
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten