Klaverjassen

Vanaf september tot en met april wordt er op de tweede vrijdag van de maand een kaartavond in de kantine georganiseerd.  In totaal negen kaartavonden per seizoen, waaronder een vrije avond (rondom de kerstdagen) en een speciale slotavond. Op een avond worden 4 boompjes gelegd van 12 rondes. Voor zes euro kan men een avond meedoen, tevens is er iedere avond een tombola.

De avonden hebben een begintijd van exact 20:00 uur in de voetbalkantine.

De prijzen per speelavond worden verdeeld volgens de ‘Formule-van-4”; dit houdt in dat de prijzen op de eindscore van (totaal van de 4 gespeelde bomen) als volgt worden uitgereikt: 1 t/m 4, 8, 12, 16, 20, etc.

Hoewel er in competitieverband wordt gespeeld is er geen opkomstverplichting. Iedereen die 5 van de 7 competitieavonden (vrije avond en slotavond tellen niet mee voor de competitie) heeft deelgenomen komt voor de prijsuitreiking in aanmerking. Een speler kan 2 avonden missen of de laagste 2 dagscores wegstrepen. De kampioen is diegene die de meeste punten heeft gehaald over 5 avonden. De kampioen mag een wisselbeker in ontvangst nemen en een jaar lang in bezit nemen. De beker dient voor de laatste avond van het volgend seizoen bij de klaverjascommissie worden ingeleverd. Als een deelnemer de beker voor de derde maal wint kan deze de beker houden. Een extra prijs is er voor de speler die de meeste punten heeft gehaald ongeacht het aantal deelnames in een seizoen (Puntenkampioen).

De speelavonden van een (komend) seizoen worden op de laatste avond van een seizoen gecommuniceerd aan de deelnemers; daarnaast vindt er een aankondiging plaats op de website onder de agenda SV Bedum.

De klaverjascommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Johan Hartsema Algemeen lid
Willem Jan Geertsma Algemeen lid
Jitze Medema Algemeen lid
Wim Oosterloo Algemeen lid

Speelavonden Seizoen 2023-2024

Datum Speciaal
N.n.b. N.n.b.

De spelregels zijn hier te downloaden:

Spelregels Klaverjassen SV Bedum (47 downloads )