Oud papier

Commissie Oud Papier
De Commissie Oud Papier coördineert de inzameling van het oud papier. Enerzijds de inzameling op en rond de eerste vrijdag in de maand bestaande uit het verzorgen van een aantal vaste adressen alsmede de voorbereiding en de uitvoering van de huis aan huis actie op die vrijdagavond. Anderzijds het inspelen op ad hoc – gevallen en het optimale verloop van de situatie rond de papiercontainer op het sportpark. De commissie wordt ondersteund door een groep zeer gemotiveerde vrijwilligers. Op de eerste vrijdagavond in de maand worden commissieleden en een aantal vaste chauffeurs aangevuld met een groep van ongeveer 30 leden uit de B- en A-categorie van de jeugd en de senioren / dames.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Martin Broekmans Voorzitter
Dian Arends Algemeen lid
Nico Schutter Algemeen lid

Communicatie met de commissie verloopt uitsluitend via oudpapier@svbedum.nl

De volgende mensen zijn vaste vrijwilligers:

Naam
Dirk Martini
Henk Franssens
Berry Hoeksema
Richard Boonstra
Kees Kaspers
Tonnie Bonder
Harm van der Giezen
Piet Tamminga
Ewold Oostmeijer