Lidmaatschap

De ledenadministratie bestaat uit de volgende personen:
Bas Damminga (06-40523311) en Richard Klugkist (050-3012910)

Aanmelding nieuwe leden
Een nieuw (jeugd)lid meldt zich schriftelijk aan met gebruikmaking van een aanmeldingsformulier, deze is te downloaden vanaf de site van svbedum.nl of af te halen bij het wedstrijdsecretariaat op het sportcomplex. Het lidmaatschap wordt voor een volledig voetbalseizoen aangegaan (1 juli t/m 30 juni). Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient samen met een kopie van het legitimatiebewijs (indien identificatie plichtig = vanaf 14 jaar). Het aanmeldingsformulier bevat een gedeelte waarmee machtiging voor automatische incasso van contributie en kosten van boetes wordt afgegeven.

Niet-spelende leden
De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt € 70,00 per seizoen. Een niet – spelend lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergaderingen en heeft vrije toegang tot de thuiswedstrijden.

Inning contributie en boetes
Contributie en kledingbijdrage zijn bij aanvang van het seizoen en voor het gehele seizoen (ook bij tussentijds stoppen) verschuldigd. Contributies en boetes worden automatisch vanaf de 25e van de desbetreffende maand geïncasseerd. Vooraf aan de incasso wordt er per mail een rekening gestuurd met het bedrag dat geïncasseerd wordt. Halfjaarbedragen worden geïncasseerd in de maanden augustus en januari, kwartaalbedragen in de maanden augustus, oktober, januari en april. Bij betaling anders dan d.m.v. automatische incasso wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het versturen van aanmaningen zal uitsluitend nog via het e-mailadres van het verenigingslid gaan. Elk lid dient dus een geldig e-mailadres door te geven.

Clubkleding  
De clubkleding (shirt, short, kousen en trainingspak) wordt door de vereniging per team verstrekt. Leiders en teamleden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel wegraken van clubkleding. De kledingbijdrage bedraagt voor jeugd en senioren € 25,- per jaar en voor Walking Football € 10,-. Deze wordt verdeeld over 4 kwartalen en samen met de contributie in rekening gebracht. Clubkleding, trainingspakken, truien, tassen en wat men zoal niet meer krijgt uitgereikt van de vereniging, blijven altijd in beheer van de vereniging en worden persoonlijk in rekening gebracht bij onjuist gebruik en/of vermissing.

Regel bij betalingsachterstand
Als er sprake is van een betalingsachterstand dan is de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de contributie te voldoen. Dit kan door het bedrag zelf over te maken op rekeningnummer NL04 RABO 0305 8359 39 o.v.v. uw achternaam. Doet u dit niet dan verstuurt de financiële commissie 1x een betalingsherinnering. Als u vervolgens niet binnen de gestelde termijn van de herinnering betaald, zal de vereniging ertoe overgaan u, totdat de contributie is voldaan, uit te sluiten voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Bij bijzondere omstandigheden kunt u natuurlijk altijd vooraf contact met de penningmeester (penningmeester@svbedum.nl) opnemen om tot een vergelijk te komen. Huishoudens met een inkomen onder een bepaald wettelijk sociaal minimum kunnen mogelijk een beroep doen op het participatie- of jeugdsportfonds. Voor informatie: https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen.html.

Stap over op automatische incasso!
Ik verzoek die leden die momenteel nog niet via automatische incasso betalen over te stappen op het automatisch incasseren. Dit kunnen zij kenbaar maken via het e-mailadres: contributie@svbedum.nl. Alle nieuwe leden zijn verplicht om de contributie automatisch te laten incasseren.

KNVB boetes
Bij een waarschuwing/uitsluiting van een speler tijdens een wedstrijd, staking van een wedstrijd, foutief ingevulde formulieren, niet op komen dagen, etc. legt de KNVB de speler, het team of de vereniging een boete op. SV Bedum hanteert de regel dat elke KNVB-boete, ongeacht of die naar eigen mening of ieders mening wel of niet terecht is, door het lid, zoals vermeld op het KNVB-formulier moet worden voldaan. Als geen individueel lid door de KNVB is aangewezen maar het team dan zal de rekening naar de aanvoerder van het team verstuurd worden. De aanvoerder dient vervolgens bij zijn teamgenoten het geld te innen en het bedrag over te maken op de rekening van de vereniging.

Club boetes
De vereniging kan ook boetes opleggen o.a. voor verzuim bij het lopen van oud papier. De vereniging zal de opgelegde boete incasseren bij de eerstvolgende incassoronde na het opleggen van de boete. Indien de boete niet geïnd kan worden dan is de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de boete te voldoen. Voor het niet lopen van oud papier, geldt dat een speler uitgesloten wordt van deelname aan wedstrijden tot het moment dat hij/zij een regeling heeft getroffen voor het inhalen hiervan.

Tarieven contributie seizoen 2024-2025

Leeftijdscategorie Per jaar Per half jaar Per kwartaal
Senioren & JO20 € 248,00 € 124,00 € 62,00
JO19 & JO18/ MO19 & MO18 € 176,00 €  88,00 € 44,00
JO17 & JO16/ MO17 & MO16 € 156,00 €  78,00 € 39,00
JO15 & JO14/ MO15 & MO14 € 156,00 €  78,00 € 39,00
JO13 & JO12/ MO13 € 144,00 €  72,00 € 36,00
JO11 & JO10 € 144,00 €  72,00 € 36,00
JO9 & JO8 € 120,00 €  60,00 € 30,00
JO7 & JO6 €   56,00 €  28,00 € 14,00
Dames € 248,00 € 124,00 € 62,00
Reserve leden * € 114,00 €  57,00 € 28,50
Nietspelende leden ** €   70,00 €  35,00 € 17,50
Walking Voetbal € 114,00 €  57,00 € 28,50
7 tegen 7 (volwassenen) € 114,00 €  57,00 € 28,50
Vrienden van “Paars” €   50,00 €  25,00 € 12,50

De kledingbijdrage bedraagt voor jeugd en senioren € 25,- per jaar. en voor Walking Football € 10,- per jaar. Deze wordt verdeeld over 4 kwartalen en samen met de contributie in rekening gebracht.

*) Reserveleden mogen deelnemen aan trainingen en enkele wedstrijden. Als reserveleden structureel gaan

deelnemen aan wedstrijden zal hun lidmaatschap automatisch omgezet worden naar een regulier lidmaatschap

met de daarbij behorende contributie.

**) Nietspelende leden nemen in geen enkel vorm deel aan trainingen en/of wedstrijden.

Wijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Doorgeven van wijzigingen
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden via de ledenadministratie op het e-mailadres: ledenadministratie@svbedum.nl. Als u vragen heeft over de contributie, afschrijvingen en achterstanden dan kunt u die per mail stellen: contributie@svbedum.nl

U WORDT DRINGEND VERZOCHT UW JUISTE E-MAIL ADRES AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadministratie@svbedum.nl) DOOR TE GEVEN.

Opzeggen en wijzigen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 1 juni opgezegd of gewijzigd te worden. Als men na 1 juni het lidmaatschap opzegt is er voor het gehele nieuwe seizoen contributie verschuldigd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadministratie, door middel van het afmeldingsformulier (deze is te downloaden op onze website).

Het adres is Postbus 20, 9780 AA Bedum of per mail: ledenadministratie@svbedum.nl

Toegangsprijs thuiswedstrijden 1e elftal
Losse toegangskaart inclusief programmaboekje € 4,00. Jeugd t/m 15 jaar gratis. Voor leden kost een programmaboekje € 1,00.

Clubblad “Langs de lijn”
Leden van de vereniging ontvangen het clubblad gratis. Woont u buiten Bedum? Dan kunt u het clubblad ophalen in de kantine. Voor niet-leden is de prijs € 4,50 per seizoen.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Sv Bedum (787 downloads )

Afmeldingsformulier

Opzeggingsformulier SV Bedum (746 downloads )