Presentatiegids

Presentatiegids

Ieder jaar brengt de vereniging een presentatiegids uit voor aanvang van het seizoen. Dit jaar staat de gids in het teken van "Back to the roots...". Vanuit allerlei commissies en teams zijn er bijdragen geleverd aan de gids, trainers zijn aan het woord en sponsoren krijgen aandacht. Hieronder is de presentatiegids van het seizoen 2018-2019 te downloaden.

Presentatiegids 2018-2019: /webroot/uploads/files/SV%20BEDUM%20PG.pdf

Coördinatie samenstelling: Andre van Haag
Fotografie: Duut Knol
Vormgeving: NoordPRoof Producties
Drukwerk: Scholma Print & Media