Historie

SV Bedum is opgericht op 12 juli 2013 na een geslaagde fusie tussen de Bedumer voetbalclubs CVVB en VV Bedum. Beide clubs kennen een rijke historie. CVVB was van oorsprong een zaterdagclub, terwijl VV Bedum een zondagclub was. SV Bedum kende na de fusie zowel een zaterdag- als zondag afdeling. Sinds het seizoen 2018-2019 kent SV Bedum alleen nog een zaterdagtak. SV Bedum heeft daarnaast een bloeiende zaalvoetbal-tak.

Oprichtingsdata VV Bedum en CVVB
Bedum werd opgericht op 30 augustus 1933.
CVVB werd opgericht op 23 april 1948.

Ereleden
Zowel CVVB als VV Bedum kenden het fenomeen ‘erelid’ en bij VV Bedum was er ook nog het ‘lid van verdienste’.

Ereleden voormalig CVVB
CVVB had een ere-voorzitter. Dit is wijlen Stoffer Kersaan. Dhr. Kersaan is een groot aantal jaren voorzitter van CVVB geweest. Bij zijn aftreden is hij benoemd tot ere-voorzitter. Om de twee jaar werd ter ere van de oud- voorzitter het “Stoffer Kersaan Toernooi” gehouden. Dit betreft een jeugdtoernooi. CVVB kende verder een aantal ereleden. Dit zijn leden van de vereniging die zich door hun lange staat van dienst zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.

CVVB had de volgende ere-leden: J. (Jan) Kerkhof (†), E. (Evert) Schaalma, J. (Jan) Medema en P. (Piet) Lanting (†).

Ereleden voormalig VV Bedum
Bij VV Bedum werd er onderscheid gemaakt tussen ere-leden en leden van verdienste.

VV Bedum had de volgende ere-leden: W. (Wim) Heemstra, A. (Arjen) Robben, A. Kramer (†), H.W. Smedinga (†), G.G. Woudsma (†) en H. Medema (†).

VV Bedum had de volgende leden van verdienste: E. (Eppie) Rus (†), G. (Gerrit) Dollenkamp, R. (Remmert) Kuiper (†), B. (Bart) de Vries, W. (Walfried) van der Werf.

Ereleden SV Bedum
SV Bedum heeft de ereleden van CVVB en de ereleden en leden van verdienste van VV Bedum overgenomen in de nieuwe vereniging. Bij SV Bedum zullen in het vervolg alleen ereleden benoemd worden. Inmiddels is ook bij SV Bedum het eerste erelid benoemd.

B. (Bé) Dijk