Agenda Algemene Ledenvergadering SV Bedum

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Bedum

Hierbij ontvangen jullie de definitieve agenda voor de ALV van maandag 20 november 2023. 

 • 1 Opening 

 • 2 Vaststellen agenda 

 • 3 Ingekomen stukken/mededelingen 

 • 4 Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 25-11-2022 

 • 5 Presentatie hoofdtrainer Leudi Stoepman 

 • 6 Financieel verslag 

  • o Winst en verliesrekening  

  • o Balans  

 • 7 Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid 

 • 8 Vaststelling begroting 2024 

 • 9 Besluitvorming inzake de nieuwe accommodatie 

 • 10 Verkiezing Bestuur 

Martin Broekmans -> aftreden, herkiesbaar 

(Tegenkandidaten moeten voorafgaand aan de ALV aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Deze voordracht moet door ten minste 3 leden ondertekend zijn) 

 • 11 Rondvraag (vragen graag vooraf indienen) 

 • 12 Jubilarissen 

 • 13 Sluiting 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur

Geplaatst op: 05-11-2023 10:02
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten