Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit de ALV van SV Bedum op vrijdag 25 november 2022 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex en start om 20.00 uur.

De notulen van de ALV’s van 25 maart en 19 april 2022 zullen binnenkort in Langs de Lijn worden geplaatst zodat deze na te lezen zijn.

 

CONCEPT agenda jaarvergadering SV Bedum:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Ingekomen stukken/mededelingen

4 Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 25-03-2022

5 Financieel verslag

o Winst en verliesrekening

o Balans

6 Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid

7 Vaststelling begroting 2023

8 Statutenwijziging

9 Vrijwilligersbeleid

10 Verkiezing Bestuur

11 Rondvraag (vragen graag vooraf indienen)

12 Jubilarissen

13 Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Geplaatst op: 25-10-2022 16:57
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten