Nieuws

Voortgang nieuwbouw!

De voorbereidingen om met de bouw van de nieuwe accommodatie te kunnen starten liggen op koers. Binnenkort daarover een wat uitgebreidere update. Na de bouw van de nieuwe accommodatie en de sloop van de bestaande opstallen zal de beschikbare openbare ruimte heringericht dienen te worden. Daarvoor is inmiddels een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp zal worden gepresenteerd op de inloopavond die wordt gehouden op maandag 30 oktober in onze kantine. De inloopavond wordt samen met de gemeente georganiseerd. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.00 uur. 

Leden en ouders (belangstellenden) worden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Er zijn mensen van de gemeente en van SV Bedum aanwezig om in gesprek te gaan. Verder is er ook gelegenheid om het definitieve ontwerp van de nieuwe accommodatie te bekijken.

Graag tot 30 oktober!

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Jan-Jurjen Timmer 

Recente nieuwberichten