Nieuws

Wanneer wordt het oud papier nog huis aan huis opgehaald?

Dit jaar wordt het oud papier in Bedum nog 1 keerhuis-aan-huis opgehaald.  

En wel op vrijdag 1 december. 

Op de eerste vrijdag in november waren er geen persauto’s ter beschikking. Een week eerder wel, maar dat is al 3 weken na de vorige ophaalronde en dan is er zeker te weinig papier. Vandaar dat we op 3 november niet rijden.  

Dan over 2024. Steeds meer mensen brengen het papier zelf naar de containers op het sportcomplex.  Inzet van persauto’s is een kostbare aangelegenheid en de eis van 5 ton papier per persauto halen we al niet meer. Ook niet na een periode van 5 weken. (Na 4 weken al helemaal niet meer)  Daarom halen we het oud papier met ingang van 1 januari 2024 nog 6 keer per jaar huis-aan-huis op. 

Uitgangspunt is de eerste vrijdag in de oneven maanden. Echter op de eerste vrijdag in maart en de eerste vrijdag in juli zijn er geen persauto’s ter beschikking. Dit maakt dat op de volgende data in 2024 het oud papier huis-aan-huis wordt opgehaald: 

Vrijdag 5 januari 

Vrijdag 23 februari (Afwijkend) 

Vrijdag 3 mei 

Vrijdag 12 juli (Afwijkend) 

Vrijdag 6 september 

Vrijdag 1 november 

Naar verwachting wordt de presentatiegids binnenkort huis-aan-huis bezorgd. De tekst aangaande de oud papier activiteiten is al enige tijd geleden aangeleverd en inmiddels helaas achterhaald. Het is niet anders. 

Met vriendelijke groet, 


Namens SV Bedum en St. Walfridusschool 

De commissie oud papier.

Recente nieuwberichten