Nieuws

Weer een stap verder met de nieuwe accommodatie! 

Een feestelijk moment vanochtend op het gemeentehuis in Winsum. Het gehele bestuur van SV Bedum en wethouder Stefan van Keijzerswaard hebben namelijk de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe accommodatie ondertekend. Dat betekent dat de afspraken over geld, eigendommen en de uitvoering van de nieuwbouw nu officieel zijn vastgelegd. Weer een mooie mijlpaal in het proces, waarbij de bestuursleden door de wethouder werden verrast met een mooie paarsgekleurde bos bloemen. Zodra de financiële en juridische afspraken zijn bekrachtigd bij de notaris kan de bouw van de nieuwe accommodatie beginnen. Vooruitlopend daarop zal binnenkort gestart gaan worden met het bouwrijp maken. Met z’n allen kijken we daar naar uit!

Recente nieuwberichten